Khoa học Following

Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe. -- Albert Einstein --

Theo dõi để nhận được bài viết mới nhất trong mục Khoa học