Ngôn ngữ Following

The past is always tense, the future perfect. - Zadie Smith

Theo dõi để nhận được bài viết mới nhất trong mục Ngôn ngữ