Quan điểm - Tranh luận Following

He who cannot put his thoughts on ice should not enter into the heat of dispute. - Friedrich Nietzsche

Theo dõi để nhận được bài viết mới nhất trong mục Quan điểm - Tranh luận