IT Tuần này có gì mới #5 - 18/10/2019

IT - Tuần này có gì mới là blog mình cập nhật hàng tuần những sự kiện liên quan tới giới công nghệ nói chung và lập trình...